Dramski studio Prazan prostor započeo projekat “Zajednica je komunikacija”

Written by on November 30, 2023

Dramski studio Prazan prostor započeo je novi projekat namijenjen mladima: Zajednica je komunikacija – program osnaživanja lokalnih omladinskih servisa. Projekat je podržan od strane UNDP i Ministarstva sporta i mladih, a usmjeren je na jačanje omladinskih servisa i osnaživanje omladinskih radnica i radnika. Cilj je da omladinski centri postanu mjesto susreta, dijaloga i rasadnik osviještenih i ohrabrenih mladih ljudi koji su spremni da dalje rade na sebi u zajednici.

Prazan prostor je za ovaj projekat okupio tim relevantnih edukatora iz različitih oblasti, koji će u omladinskim servisima u Podgorici, Cetinju, Baru i Kotoru održati niz edukativnih radionica. Mladi će uz pomoć edukatora dobiti znanje koje će dijeliti dalje sa svojim vršnjakinjama i vršnjacima. Omladinski servisi su zamišljeni kao prostori kojima upravljaju mladi, međutim, odgovornost je cijelog društva da ih usmjerava, podstakne da rade, sarađuju i pruži im punu podršku na tom putu da bi očekivalo njihov angažman. Osim edukativnih radionica, Prazan prostor će u omladinskim servisima organizovati tematske kulturne večeri, kao i posjete organima lokalne samouprave u cilju upoznavanja mladih sa mogućnostima njihovog uključivanja u donošenje odluka.

Predstavljanje rezultata projekta biće upriličeno na završnom panelu na temu Dobrobit mladih. U cilju otvaranja šireg dijaloga sa relevantnim donosiocima odluka i predstavnicima međunarodnih organizacija, po završetku projekta biće predstavljena analiza potreba i problema mladih, kao i modeli podsticanja mladih za veću participaciju unutar kreiranja lokalnih politika.

Dramski studio Prazan prostor svoje aktivnosti sprovodi preko dvadeset godina, a kao organizacija je nastao iz potrebe grupe dramskih pedagoga i pozorišnih stvaralaca da aktivno grade tolerantnije i solidarnije društvo. Prazan prostor predstavlja stub dramske pedagogije u Crnoj Gori, a njihov se sistem rada zasniva na kombinaciji različitih savremenih dramskih metoda. Podstiču mlade ljude da na kreativan i kritički način promišljaju svijet u kojem žive. Teme koje se obrađuju kroz igru i improvizacije tiču se njihove stvarnosti i za cilj imaju osnaživanje u susretu sa svakodnevicom i situacijama iz realnog života. Svojim projektnim aktivnostima Prazan prostor radi na podršci i inkluziji socijalno ugroženih i marginalizovanih grupa, na projektima omladinskih razmjena i jačanju prekogranične saradnje nezavisnog sektora kulture.

U utorak, 28.11. u 19h u Omladinskom servisu u Baru održano je filmsko veče koje je moderirao filmski reditelj Pavle Simonović.

Istom događaju mladi sa Cetinja moći će da prisustvuju u četvrtak, 30.11. u 18h u Omladinskom servisu Cetinje. U Omladinskom servisu Podgorica će se 1.12. u 19h u sklopu obilježavanja 16 Dana aktivizma u borbi protiv nasilja sa ženama prikazati film “Ljubav i nasilje” Dramskog studija Prazan prostor.


Current track

Title

Artist

Background