Društveni eksperiment: Kako reaguju mladi u jugoistočnoj Evropi kad svjedoče korupciji?

Written by on February 15, 2022

Regionalna antikorupcijska inicijativa predstavlja društveni eksperiment koji ispituje tešku realnost osoba koje prijave korupciju, zviždača.

Šta biste Vi uradili kada biste svjedočili nekoj koruptivnoj radnji? Da li biste bili preplašeni i šutjeli? Ili biste pronašli snage i hrabrosti da progovorite i prijavite to? Šta bi se desilo kada biste Vi postali zviždač?

To su neka od pitanja sa kojima su se suočili nesvjesni učesnici u jedinstvenom društvenom eksperimentu koji je napravila Regionalna antikorupcijska inicijativa (RAI). Budući da prijavljivanje korupcije postaje sve uobičajenija pojava širom jugoistočne Evrope, RAI radi na informisanju kreatora politika i opće javnosti o ključnoj ulozi građana kada je u pitanju razotkrivanje korupcije, kao i potreba da se oni kao važni svjedoci zaštite od odmazde.

Građane koji se suoče sa korupcijom, progovore o tome i odupru se nazivamo zviždači. Video o društvenom eksperimentu ima za cilj unaprijediti svijest javnosti, naročito mladih ljudi, po pitanju važosti zviždača u borbi protiv korupcije.

U eksperimentu, šest mladih ljudi je pozvano na lažni kasting za televizijsku reklamu. Režisera i tim su igrali glumci. Kako se kasting sesija odvijala, učesnici su postali žrtve beskrupuloznog režisera. Imaju jasan izbor: progovoriti o nepravdi ili šutjeti.

Iznenađujući ishodi eksperimenta su zabilježeni u videu RAI-a „Zviždite za hrabre“. Do kraja videa, ovi mladi ljudi su pronašli vlastite odgovore o tome kakav je osjećaj biti zviždač i prijaviti korupciju, šta nagoni ljude da progovore o takvim stvarima i sa kakvim izazovima se svjedoci suočavaju.

„Važno je informisati javnost, naročito mlade, o prijavljivanju korupcije, naglašavajući direktnu korist koju to donosi široj zajednici“, kaže Desislava Gotskova, šefica Sekretarijata RAI-a u Sarajevu. „Da bismo to postigli, između ostalog trebamo se konfrontirati sa uobičajenim stereotipima o zviždačima.“

Gotskova kaže da najbolji način da se stereotip razbije jeste pomoći javnosti da samostalno dođe do novog zaključka. Društveni eksperiment RAI-a, navodi Gotskova, predstavlja efektivan alat za promjenu percepcije kada su u pitanju zviždači.

Video o društvenom eksperimentu „Zviždite za hrabre“, koji je dostupan na linku u nastavku, izrađen je u okviru RAI projekta “Prekinimo šutnju: Unapređenje politika i kulture prijavljivanja korupcije od strane zviždača na Zapadnom Balkanu i u Moldaviji”,  koji finansira Evropska unija.

#RaiSEE #SEE #BreakingTheSilence #Whistleblowing


Continue reading

Current track

Title

Artist

Background