KotorArt poziva profesionalce iz oblasti kulturnog nasljeđa i kulturnih i kreativnih industrija da se prijave na konkurs za učešće u projektu WBCHIL. 

Written by on December 21, 2023

Projekat WBCHIL – Western Balkans Cultural Heritage Innovation Lab (Inovativna laboratorija u oblasti kulturnog nasljeđa Zapadanog Balkana), zajednička je inicijativa KotorArta i SHARE Fondacije iz Beograda. Cilj projekta je jačanje kapaciteta i unaprijeđenje djelovanja u oblasti kulturne baštine i kulturnih i kreativnih industrija na Zapadnom Balkanu, kroz aktivnosti usmjerene na razvoj vještina, uvezivanje, razmjenu znanja i iskustava i sticanje profesionalnog iskustva. 

Poziv je otvoren za organizacije (uključujući institucije kulture, nevladine organizacije, startape, preduzetnike itd.), istraživačke grupe, kreativne profesionalce i druge aktere sa područja Zapadnog Balkana, čije inicijative i projekti integrišu i aktivno povezuju kulturnu baštinu sa kulturnim i kreativnim industrijama. 

Projekat sa kojim se konkuriše može obuhvatiti sve faze razvoja, od zamisli u inkubacionoj fazi, preko već pokrenutih inicijativa u njihovoj ranoj fazi, do projekata sa razvijenim proizvodima spremnim za širenje na nova tržišta. Dobrodošle su inicijative koje koriste inovativne metode za održivu upotrebu kulturnog nasljeđa i koje se temelje na principima održivog razvoja i korišćenju savremenih tehnologija, uzimajući u obzir potencijalne benefite za lokalnu zajednicu, korisnike i publiku.

Tokom 2024. godine u okviru aktivnosti WBCHIL-a odabrani profesionalci i profesionalni timovi koji djeluju u oblastima kulturnog nasljeđa, kulturnih i kreativnih industrija i kulturnog turizma sa Zapadnog Balkana imaće prilike da kroz mentorski program, panele, radionice, stručna predavanja, studijske posjete, saradnju, povezivanje i javne događaje unaprijede svoja znanja, razviju nove vještine i prošire profesionalno znanje.

Poziv je otvoren do 31. decembra, a više informacija o samom konkursu i načinu prijave možete pronaći na sajtu www.kotor.art

Projekat WBCHIL je podržan od strane British Council-a kroz grant šemu “Laboratorije za učenje u oblasti kulture i kreativnih industrija” kao dio projekta “Kultura i kreativnost za Zapadni Balkan” (CC4WBs). CC4WBs je projekat finansiran od strane Evropske unije, a koji ima za cilj unaprijeđenje dijaloga na Zapadnom Balkanu kroz jačanje kulturnih i kreativnih sektora radi postizanja povećanog društveno-ekonomskog uticaja.

Međunarodni festival KotorArt održava se uz pokroviteljstvo UNESCO-a, Ministarstva kulture i medija i Opštine Kotor, podršku Evropske unije, kao i podršku značajnih sponzora i široke mreže partnera iz zemlje i inostranstva.

Međunarodni festival KotorArt ističe se po umjetničkom kvalitetu i jedinstvenim koncepcijama svojih programa, a proglašen je festivalom od posebnog značaja za kulturu Crne Gore od strane Vlade Crne Gore. Pokrovitelji festivala su Ministarstvo kulture i medija i Opština Kotor. Više od dvije decenije KotorArt značajno obogaćuje našu kulturnu i turističku ponudu, a organizuje se uz veliku mrežu lokalnih, nacionalnih i međunarodnih partnera iz sfere kulture i turizma. Kvalitet programa i značaj festivala potvrđuje i pokroviteljstvo UNESCO-a, podrška Evropske unije, Fonda za Zapadni Balkan, Fondacije za otvoreno društvo, nagrada Wild Beauty Award za najbolju manifestaciju, EFFE titula koju dodjeljuje Evropska festivalska asocijacija, kao i dugogodišnja saradnja sa značajnim kompanijama i organizacijama.

Tagged as

Current track

Title

Artist

Background