PODCAST // KUPEK 356, Umjetnost je borba (za život)

KUPEK January 31, 2024

U društvu u kom je umjetnost, posebno ona koja uznemirava, odnosno ona koja je ujedno i najjača politička opcija, ne samo marginalizirana, već i omalovažena i poistovjećena sa neradom, jer umjetnost nije rad, preživljavanje je umjetnost, a umjetnost je borba. Možemo joj dati prefiks “nezavisna”, iako se to valjda podrazumijeva, a ako se to podrazumijeva onda se valjda podrazumijeva i da je podrška minimalna ili nikakva o čemu nam u 356. K.U.P.E.K. -u pričaju Mirjana Dragosavljević i Marko Pejović, ispred Asocijacija NKSS.
#slusajKUPEKCurrent track

Title

Artist

Background