LUŠTRAVANJE MORA

luštravanje mora

Scheduled on

luštravanje mora

Tagged as: ,


„Luštravanje Mora“ naziv je radio emisije, čiju produkciju, u okviru projekta „Lokalni mediji za aktivne zajednice: Istraživačke priče o moru“ partnerski realizuju Lokalni javni emiter Radio Tivat i Radio Bruškin.

Luštravanje po bokeški znači čišćenje, glancanje, a u prenesenom smislu argumentovana kritika. U naslovu Luštravanje Mora, „mora“ čitamo dvoznačno- riječ je, svakako, o moru, ali i moranju, nužnosti da se povede sveobuhvatan i ozbiljan javni dijalog o održivom razvoju Boke Kotorske kao nautičke destinacije.

Emisija se bavi stanjem ekosistema akvatorijuma i priobalja Boke Kotorske, istražujući pravnu regulativu, nadležnost i kapacitete institucija, uporednu međunarodnu praksu, te iskustva korisnika prostora, sa ciljem pružanja sveobuhvatne informacije po definisanim oblastima.

Specifični cilj projekta je pokretanje konsultacija između građana, institucija, lokalnih uprava, te svih korisnika akvatorijuma Boke u cilju integralnog planiranja i izrade sveobuhvatne strategije, koja vodi računa o potrebama svih korisnika prostora, ali prije svega o održivosti.

Kroz narednih šest mjeseci novinarsko-istravački tim pomenutih medijskih kuća će u serijalu Luštravanje Mora propitati sljedeće teme:

  • Uticaj pomorskog saobraćaja na stanje morskog ekosistema Boke Kotorske;

  • Podvodna kulturna baština Crne Gore- stanje, potencijali i faktori rizika;

  • Mula, pristaništa, mandraći- tradicionalna i moderna gradnja i uticaj na morski ekosistem;

  • Marine, luke i lučice- realizovani i planirani projekti i njihov efekat na stanje ekosistema i kulturu života sa morem i uz more;

  • Privredni i sportski ribolov i krivolov

  • Uloga javnog preduzeća za upravljanjem morskim dobrom u zaštiti mora i priobalja


Projekat „Lokalni mediji za aktivne zajednice: Istraživačke priče o moru“  je podržan je kroz program „Podrška lokalnim medjima – priče iz prve ruke“ koji sprovodi Centar za građansko obrazovanje - CGO, B film, SHARE fondacija, Institut za poslovnu i finansijsku pismenost. Program finansira Evropska unija, a kofinansira Ministarstvo javne uprave Vlade Crne Gore.

Sadržaj ovog programa je isključiva odgovornost Radio Tivta sa Radio Bruškinom, i ne mora nužno odražavati stavove EU, Ministarstva javne uprave ili CGO-a, B filma, SHARE fondacije i IPFP-a.

 

Read more

Podcast of previous episodes


Related news


Current track

Title

Artist

Background